free site design templates

Usługi / Services

- Tłumaczenia pisemne różnego rodzaju dokumentów (umowy, kontrakty, sprawozdania finansowe, opinie prawne)
- Tłumaczenie symultaniczne (kabinowe) podczas konferencji, prezentacji
- Tłumaczenie konsekutywne (walne zgromadzenia, spotkania, warsztaty, czynności notarialne, postępowania sądowe, sprawy w urzędzie stanu cywilnego, w tym zawarcie związku małżeńskiego) )
- Wideokonferenjce
- Tłumaczenia wyjazdowe z klientami

- Translation of various texts (contracts, agreements, financial reports or legal opinions)
- Simultaneous interpreting (conferences, presentations)
- Consecutive interpreting (shareholders’ meetings, workshops, marriage ceremonies at the Registry Office, court hearings, interrogations at the Police and prosecutor’s office)
- Videoconferences
- Trips with customers